Algemene voorwaarden
Laatst bijgewerkt: 28 juni 2023
Acceptatie van de voorwaarden
Door gebruik te maken van de website van Saint Melux, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de webshop.
Bestellingen en retourbeleid
2.1 Bestellingen:
Door een bestelling te plaatsen op onze webshop gaat u een bindend contract aan om het gespecificeerde product of de gespecificeerde producten te kopen. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en onze acceptatie. We behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontbreken van voorraad, foutieve prijsinformatie of een vermoeden van frauduleuze activiteiten.
2.2 Retourbeleid:
We accepteren retourzendingen van parfums onder de volgende voorwaarden:
De parfums moeten ongebruikt en in hun originele verpakking zijn.
Retourzendingen moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling bij ons worden gemeld.
De kosten en verantwoordelijkheid voor het retourneren van de producten liggen bij de klant, tenzij het product defect of beschadigd is bij ontvangst.
Betalingen
3.1 Prijs en betaling:
De prijzen vermeld op onze webshop zijn in euro’s en zijn exclusief eventuele belastingen of verzendkosten, tenzij anders vermeld. Betalingen kunnen worden gedaan via de beschikbare betalingsmethoden die worden aangeboden op onze webshop. We behouden ons het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Intellectueel eigendom
4.1 Auteursrechten:
Alle inhoud op onze webshop, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, ontwerpen en grafische elementen, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de inhoud te kopiëren, reproduceren, wijzigen of verspreiden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
Beperking van aansprakelijkheid
5.1 Disclaimer:
We streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken op onze webshop, maar we kunnen niet garanderen dat de informatie volledig, nauwkeurig of up-to-date is. Het gebruik van onze webshop is op eigen risico. We zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze webshop.
Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
6.1 Toepasselijk recht:
Op deze algemene voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing.
6.2 Geschillenbeslechting:
Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.